Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları


Zorunlu Göç Çalışmaları (FMS) tarafından 2019 yılından bu yana yayınlanan Uluslararası Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi, zorunlu göç, siyaset, uluslararası hukuk, göç, insan hakları ve diplomasi ile ilgili makaleleri içeren basılı ve çevrimiçi sürümleri bulunan hakemli bir akademik dergidir. Aynı zamanda bir kitap inceleme bölümü içerir.
Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi, zorunlu göç, insani yardımlar ve ilgili alanlarda akademik perspektifler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkçe zorunlu göç literatürüne katkıda bulunmaya öncelik vermenin yanı sıra, aynı zamanda bölgesel ve global düzeyde yürütülen teorik, pratik ve / veya saha çalışmalarına katılarak, küresel zorunlu Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi literatürüne katkı sağlamaktadır.

Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanacak makalelerin, uluslararası ilişkiler bağlamında göç, insani çalışmalar alanına özgü konuları kapsaması beklenmektedir. Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi literatürüne katkı sağlayacak nitelikte akademik çalışmalara öncelik verilmelidir. Dergiye gönderilen çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Akademik yayınlar Dergi’de yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergimizde göç ve insani çalışmalara yönelik hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, birinci sunuldukları kongre ve/veya sempozyuma atıf yapılarak gönderilebilir. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın kurulunun onayına sunulmadan önce, Derginin yayın koşullarını sağlayıp sağlamadığı editörler tarafından kontrol edilir. Editör raporları doğrultusunda derginin yayın koşullarını sağladığı saptanan yayınlar, yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda kabul, red veya düzeltme talepleri yazarlarla paylaşılır. Yayın dosyasına alınan yazılar, gönderilme tarihleri ve konularına göre sıraya göre yayınlanır.

Makaleler yayınlanmadan önce yazarlarla eser sözleşmesi akdedilmektedir.

Yazıların, e-posta ile journal@fmstudies.org adresine ya da journal.fmstudies.org sitesinde makale gönderme formu kullanılarak gönderilmelidir.

Biçimsel Esaslar

 • Makalelerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. İngiltere İngilizcesinin kullanılması tercih sebebidir. Yazıların uzunluğu 3000-8000 kelime aralığında olmalıdır.
 • Çalışmanın hazırlanmasında takip edilmesi gereken sıra şöyledir : Başlık, öz(abstract) anahtar kelimeler, asıl metin, ekler, notlar, referanslar (kaynakça), tablolar (başlıklarıyla birlikte müstakil sayfalarda), şekil açıklamaları (liste halinde), özet (summary).
 • Öz bölümü (abstract ) ortalama 150 kelime uzunluğunda olmalıdır. Türkçe makalelerin İngilice özeti de sunulmalıdır.
 • Makalelerde 6 ila 10 anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce anahtar kelimeleri de olmalıdır.
 • Makale sahiplerinin kısa bir özgeçmiş sunması gerekmektedir.
Yazılar MS Word programında yazılmalıdır. Yazılarda “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalı, yazı boyutu 11 punto ve girinti 1 cm olmalıdır. Farklı yazı tipi kullananların, kullandıkları yazı tiplerini de makale ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Makaleler ve diğer sorular journal@fmstudies.org adresine ulaştırılabilir.

Eğer atıf yapılan kaynak hemen bir önceki dipnottaki aynı kaynağa atıf yapmakta ise, atıf yapılan kaynak ismi “A.g.e” (Adı geçen eser) şeklinde yazıldıktan sonra virgül eklenir ve atıf yapılan bilginin bulunduğu sayfa(lar) yazılır. Örnek:

 1. Veysel Ayhan, Arap Baharı: İsyanlar, Devrimler ve Değişim (Bursa: Marmara Kitap Merkezi 2012), s.144
 2. A.g.e., s.153

Eğer bir kaynaka tekrar atıf yapıldığında yeni atıf ile ilk atıf arasına başka dipnotlar girmiş ise aynı esere yapılan ikinci atıfta eserin tüm bilgileri yerine yazarın soyadı ve kitab adı kısaca girilir. Örnek: 

 1. Ayhan, Arap Baharı…, s.150.

 

KİTAP – TEK YAZARLI

İLK ATIF:                              Veysel Ayhan, Arap Baharı: İsyanlar, Devrimler ve Değişim (Bursa: Marmara Kitap Merkezi 2012), s.144

SONRAKİ ATIF:                 Ayhan, Arap Baharı…, s.150.

KAYNAKÇA:                       Veysel Ayhan, Arap Baharı: İsyanlar, Devrimler ve Değişim, Bursa: Marmara Kitap Merkezi, 2012.

AÇIKLAMA:       

 • Dipnota yazarın ismiyle başlayarak ismini ve soy ismini yazın.
 • Kaynakça kısmında ise önce yazarın soy ismi, sonra ismini yazın.
 • Eseri yayınlayan şirketin ismi kısaltılabilir ve A.Ş. ve benzeri ekler konmayabilir.
 • Eğer bir yayınevi birden fazla şehirde faaliyet göstermekteyse ve kitabın basım yeri kısmında birden fazla şehir ismi var ise, sıralanan şehir isimlerinden ilki yazılır.
 • Şayet basım yeri bilinir değilse veya başka bir yer ile karıştırılma ihtimali var ise şehir, eyalet, ülke gibi ek bilgiler eklenebilir. Örnek: Cambridge, MA;
 • Şayet atıf yapılan kitabın ilk değil, sonraki baskıları ise baskı sayısı kitabın adından sonra eklenir.
 • Kitap adı italik yazılır.

 

 

 

 

 

KİTAP  – İKİ YAZARLI

İLK ATIF:                              Veysel Ayhan-Özlem Tür, Lübnan: Savaş, Barış, Direniş ve Türkiye İle İlişkiler, (Bursa: Dora Yayınları, 2009 ) s.65

SONRAKİ ATIF:                 Ayhan ve Tür, Lübnan.., s.66

KAYNAKÇA:                       Veysel Ayhan-Özlem Tür, Lübnan: Savaş, Barış, Direniş ve Türkiye İle İlişkiler, Bursa: Dora Yayınları, Kasım 2009.

AÇIKLAMA:                       

 • Kaynakçada ilk yazarın soyadı önce olacak şekilde yazılırken ikinci yazarın adı ilk yazarın adından sonra “ve” eklenerek önce isim sonra soy isim olacak şekilde yazılır.
 • Kaynakçada iki yazar ismi arasına yazıyla “ve” yazılır, aynı veya benzer anlamda işaret (& gibi) konmaz.
 • Şayet atıf yapılan kitabın ilk değil, sonraki baskıları ise baskı sayısı kitabın adından sonra eklenir.
 • Kitap adı italik yazılır.

 

KİTAP  – ÜÇ YAZARLI

İLK ATIF:                              Mithcell L. Eisen, Jodi A. Quas, ve Gail S. Goodman, (Ed.) Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002), s.65.

SONRAKİ ATIF:  Eisen, Quas, ve Goodman, Memory and Suggestibility, s.65

KAYNAKÇA:                       Eisen, Mithcell L., Jodi A. Quas, ve Gail S. Goodman, (Ed.) Memory and Suggestibility in the Forensic Interview,  Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

AÇIKLAMA:                       

 • Üç yazarı olan kitaplarda her üç yazarın adı da hem dipnotta hem de kaynakçada belirtilir.
 • Kaynakçada ilk yazarın soyadı önce gelirken ikinci ve üçüncü yazarın önce adı, sonra soyadı yazılır.
 • Kitap adı italik yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

KİTAP  – DÖRT VEYA DAHA FAZLA YAZARLI

 

İLK ATIF:                              Przeworski ve diğerleri, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), s.46

SONRAKİ ATIF:  Przeworski ve diğerleri, Democracy and Development, s.47

KAYNAKÇA:                       Przeworski, Adam, Michael A. Alverez, Jose Antonio Cheibub, ve Fernando Limongi, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

AÇIKLAMA:                       

 • Yayın dört veya daha fazla yazar tarafından hazırlanmışsa dipnotta ve kaynakçada farklı şekilde atıf yapılır.
 • Dipnotta, sadece ilk yazarın soyadı yazılır ve ardından diğer yazarlar yerine “ve diğerleri” yazılır.
 • Kaynakçada ise ilk yazarın önce soyadı sonra adı ve ardından diğer tüm yazarların adı ve soyadı yazılır.

 

 

KİTAP  – YAZARI KURUM VEYA KURULUŞ

 

İLK ATIF:                              Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, (Ankara: 2009), s.109

SONRAKİ ATIF:                 Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, s.109

KAYNAKÇA:                       Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, Ankara: 2009

AÇIKLAMA:                        Bazı eserlerin yazarı kurum, kuruluş, dernek, şirket, komite vb. olabilir. Kapakta bir şahıs ismi olmayabilir. Kaynakçada yazar ismi yerine (kurum aynı zamanda yayımcı olsa bile) kurumun adı yazılır.

 

                                              

ELEKTRONİK KİTAP 

 

İLK ATIF:                              Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle sürümü. Loc. 345 

SONRAKİ ATIF:                 Austen, Pride and Prejudice, Loc.346

KAYNAKÇA:                       Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle sürümü.

AÇIKLAMA:                        Elektronik kitap PDF biçiminde ise sayfa sayısı zaten görüneceği için sayfa sayısına atıf yapılır. Diğer sürümlerde ise eserin EPUB veya başka hangi sürüm olduğu belirtilir. Sürüme göre yer işaretleme sistemi kullanılır (bölüm, paragraf vs.). İnternetteki bir elektronik kitaba atıf yapılacaksa internet adresi ve erişim tarihi mutlaka eklenmelidir.

 

 

 

AKADEMİK DERGİ MAKALESİ – TEK YAZAR

 

İLK ATIF:                              Ilya Bodonski, "Caring Among the Forgotten," Journal of Social Activism 14, No.3, s.117

SONRAKİ ATIF:                 Bodonski, Caring Among the Forgotten, s.117

KAYNAKÇA:                       Bodonski, Ilya. "Caring Among the Forgotten." Journal of Social Activism 14, No.3 (1989): 112-34.

AÇIKLAMA:

 • İlk atıfta ve kaynakçada akademik derginin adı, kısaltma kullanmaksızın tam olarak ve italik yazılır. Makalenin başlığı ise tırnak içinde yazılır.
 • Hem ilk notta hem de kaynakçada tüm yayın bilgileri yer almalıdır. Cilt numarası, sayısı ve tarihi (ay, yıl ve varsa mevsim) belirtilmelidir.
 • Derginin cilt numarası veya yayım tarihi bilinmiyorsa dergi adının ardından virgül konarak sayısı yazılır.
 • Dipnotlarda sadece referans verilen bilginin alındığı sayfa numarası yazılır. Birden fazla sayfaya atıf yapılması halinde ardışık sayfalar ise tire (-) ile ardışık sayfalar değil ise virgül (,) ile sayfalar ayrılır. Kaynakçada ise makalenin tamamının sayfa sayıları araya tire eklenerek girilir.

 

AKADEMİK DERGİ MAKALESİ – İKİ YAZAR

 

İLK ATIF:                              Arthur Carter ve Margaret Speigel, "Childhood in Alsace," Journal of Modern History 74, No.4 (2002), s.741.

SONRAKİ ATIF:                 Carter ve Speigel, Childhood in Alsace, s.741

KAYNAKÇA:                       Carter, Arthur ve Margaret Speigel. "Childhood in Alsace." Journal of Modern History 74, No.4 (2002): 738-79.

 

AKADEMİK DERGİ MAKALESİ – İNTERNET VERİTABANINDAN

 

İLK ATIF:                              Miguel Edward, "Tribe or Nation? Nation Building and Public Goods in Kenya versus Tanzania," World Politics 56, No.3 (2004), 330 http://muse.jhu.edu/journals/world_politics/v056/56.3miguel.html.

SONRAKİ ATIF:                 Edward, Tribe or Nation, 330

KAYNAKÇA:                       Miguel, Edward. "Tribe or Nation? Nation Building and Public Goods in Kenya versus Tanzania." World Politics 56, No. 3 (2004): 327-362. http://muse.jhu.edu/journals/world_politics/v056/56.3miguel.html.

AÇIKLAMA:

 • Makale başlığının ön başlığı var ise sonraki atıflarda sadece ön başlık kullanılabilir. Başlığın hepsini sonraki atıflara yazılması gerekli değildir.

 

POPÜLER BİR DERGİDEKİ MAKALE/YAZI

 

İLK ATIF:                              Scott Spencer, "Childhood's End," Harper's, May 1979, 16  VEYA Ayten Deniz, “9/11’den 13 yıl sonra Batı”, Aksiyon, 8 Eylül 2014 http://aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-39438-911den-13-yil-sonra-bati.html (Erişim: 11.09.2014)

SONRAKİ ATIF:                 Spencer, Childhood’s End, 16  VEYA  Deniz, 9/11’den 13 yıl sonra Batı.

KAYNAKÇA:                       Spencer, Scott. "Childhood's End." Harper's, May 1979: 16-19.  VEYA  Deniz, Ayten. “9/11’den 13 yıl sonra Batı”, Aksiyon, 8 Eylül 2014 http://aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-39438-911den-13-yil-sonra-bati.html (Erişim: 11.09.2014)

AÇIKLAMA:

 • Makale/yazı internette erişildi ise link ve ardından erişim tarihi verilmelidir.
 • Eğer atıf yapılan makale/yazı bir veri tabanı üzerinden erişilmiş ise veri tabanı ismi de belirtilmelidir.

 

GAZETEDEKİ MAKALE/YAZI

 

İLK ATIF:                              Doğan Hızlan, “Şiirler Bestelenince”, Hürriyet, 2 Haziran 2013,   VEYA “Japonya muhaliflere yardım edecek”, Sabah, 11 Haziran 2013. http://www.sabah.com.tr/Dunya/2013/06/11/japonya-muhaliflere-yardim-edecek (Erişim: 12.09.2014)

SONRAKİ ATIF:                 Sonraki atıflarda genellikle ilk atıf bilgisi kullanılır.

KAYNAKÇA:                       Gazetelere genellikle sadece dipnotta atıf yapılır. Kaynakçada yazılmaz. Eğer kaynakçada belirtilmesi istenirse sayfa sayısı ve benzeri bibliyografik bilgiler de eklenir.

AÇIKLAMA:

 • Eğer atıf yapılan yazının yazarı yoksa yazı başlığına göre alfabetik sıralamada ilgili yeri alır.
 • Kaynakçada yazar adı veya başlık değil gazetenin adı italik yazılır.
 • Eğer gazeteye internetten erişildi ise internet adresi ve erişim tarihi yazılmalı.

 

SÖZLÜK MADDESİ

 

İLK ATIF:                              Türk Dil Kurumu Sözlüğü, "etnik." (İnternet üzerindeki sözlüklerden istifade edildiğinde link ve erişim tarihi belirtilmeli.)

SONRAKİ ATIF:                 Sonraki atıflarda genellikle ilk atıf bilgisi kullanılır. Örnek: Türk Dil Kurumu Sözlüğü, "etnik." (İnternet üzerindeki sözlüklerden istifade edildiğinde link ve erişim tarihi belirtilmeli.)

KAYNAKÇA:                       Bilinen sözlükler kaynakçada yer almaz, sadece metin içinde kullanıldığı yerde dipnotta belirtilir.

AÇIKLAMA:                        Dipnotta sözlük adı verildikten sonra referans verilen kelime tırnak işareti içinde yazılır.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ (YAZARSIZ)

 

İLK ATIF:                              Ana Britannica, Cilt.1, “abhazya”

SONRAKİ ATIF:                 Sonraki atıflarda genellikle ilk atıf bilgisi kullanılır.  Ana Britannica, Cilt.1, “abhazya”

KAYNAKÇA:                       Bilinen ansiklopediler kaynakçada belirtilmez, sadece metin içinde kullanıldığı yerde dipnotta belirtilir.

AÇIKLAMA:       

 • İnternet üzerindeki bir ansiklopediye atıf yapılıyor ise her zaman link ve erişim tarihi belirtilmelidir. Bunun sebebi, internetteki ansiklopedilerin zamanla değişme ve güncellenme ihtimalinin olmasıdır.
 • Bilinen ansiklopediler kaynakçada belirtilmez. Konuya özel sözlük ve ansiklopediler ise hem dipnotta hem de kaynakçada tam bibliyografik bilgisi verilerek belirtilmelidir.
 • Eğer ansiklopedinin özel bir baskısına referans veriliyor ise baskı sayısı belirtilir. 

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ (YAZARLI)

İLK ATIF:                              As’ad Abdukhalil, “Maronites”, Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa içinde (ed.) Philip Mattar, 2. baskı, Cilt.3. (New York: McMillan Reference USA,2004), s.1491-92

SONRAKİ ATIF:                 Abdukhalil, “Maronites”, s.1491

KAYNAKÇA:                       Abdukhalil, As’ad. “Maronites”, Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa içinde (Ed.) Philip Mattar,  2. baskı, Cilt.3. New York: McMillan Reference USA, 2004.

AÇIKLAMA:                       

 • İnternet üzerindeki bir ansiklopediye atıf yapılıyor ise her zaman link ve erişim tarihi belirtilmelidir. Bunun sebebi, internetteki ansiklopedilerin zamanla değişme ve güncellenme ihtimalinin olmasıdır.
 • Bilinen ansiklopediler kaynakçada belirtilmez. Konuya özel sözlük ve ansiklopediler ise hem dipnotta hem de kaynakçada tam bibliyografik bilgisi verilerek belirtilmelidir.
 • Eğer ansiklopedinin özel bir baskısına referans veriliyor ise baskı sayısı belirtilir. 

 

FİLM

İLK ATIF:                              Biodemocracy: Making a Difference, Yönetmen: Charles Kassatly (Montreal: National Film Board of Canada / No One To Blame Productions, 2002), VHS

SONRAKİ ATIF:                

KAYNAKÇA:                       Biodemocracy: Making a Difference, Yönetmen: Charles Kassatly, Montreal: National Film Board of Canada / No One To Blame Productions, 2002. VHS

 

AÇIKLAMA:                       

 • Bir filme atıf yapılıyorsa yapımcı, prodüktör, tarih, dili sürümü (DVD, VHS vs.) bilgiler belirtilmeli.
 • Online bir filme atıf yapılacaksa yine bilgiler girildikten sonra internet adresi ve erişim tarihi girilmelidir. 

 

İNTERNET ÜZERİNDEKİ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ

İLK ATIF:                              "Kennedy-Nixon First Presidential Debate, 1960," YouTube video, 58:34, from televised debate September 26, 1960, posted by John F. Kennedy Library Foundation, 21 Eylül 2010, http://www.youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw  (Erişim: 10.09.2014)

                                              

KAYNAKÇA:                       "Kennedy-Nixon First Presidential Debate, 1960," YouTube video, 58:34, from televised debate September 26, 1960, posted by John F. Kennedy Library Foundation, 21 Eylül 2010, http://www.youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw  (Erişim: 10.09.2014)

Dergimizde ayrıca Chicago (dipnot) atıf ve kaynakça yöntemi de kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen hususlardan farklı bir atıf veya kaynakçanın kullanılacak olması halinde https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html linkinde bulunan kurallar esas alınacaktır.