parallax background
 

Dergi Hakkında


Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi altı ayda (Nisan-Kasım) bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

Journal of International Migration and Humanitarian Studies is a peer-reviewed journal published every six months (April-November). Opinions expressed in works published by The Journal of International Migration and Humanitarian Studies belongs to the authors alone unless otherwise stated, and do not imply the endorsement either by Journal of International Migration and Humanitarian Studies or the Editors/Editorial Board of the journal.
Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi, zorunlu göç, insani yardımlar ve ilgili alanlarda akademik perspektifler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkçe zorunlu göç literatürüne katkıda bulunmaya öncelik vermenin yanı sıra, aynı zamanda Orta Doğu ve uluslararası toplumdan kaynaklanan teorik, pratik ve / veya saha çalışmalarına katılarak, küresel zorunlu göç ve insani çalışmalar literatürüne katkı sağlamaktadır.
Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi tarafından yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler, aksi belirtilmedikçe tek başına yazarlara aittir ve Uluslararası Göç ve İnsani Çalışmalar Dergisi veya derginin Editörleri / Yayın Kurulu tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Künye